wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 10/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.:
Zakres przedmiotowy dokumentu „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i naziemnymi miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Na Czekaj/Mokrej w Bibicach w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat krakowski
Gmina Zielonki
Sprawa
Znak sprawy BU.6220.32.2022
Dokument wytworzył Referat BU
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina i Urząd Gminy Zielonki
Siedziba ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
Telefon (012) 285-08-50
E-mail zielonki@ug.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Lipień-Łysek
Data wprowadzenia 2023-04-17 16:45:54