wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 33/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu 2 drzewa z dz. ew. nr 89/22 (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Suchy Las
Sprawa
Znak sprawy ROŚ.6131.1.12.2023
Dokument wytworzył Wójt Gminy Suchy Las
Data wpływu dokumentu 2023-03-29
Data wydania dokumentu 2023-03-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Suchy Las - pokój nr 105
Siedziba ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon 61 8926 250
E-mail sekretariat@suchylas.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Stachowiak
Data wprowadzenia 2023-04-18 10:46:35