wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 52/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F. (Projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.) w terminie do 31.12.2023r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat wschowski
Gmina Sława
Sprawa
Znak sprawy SOB.613.8.2023
Dokument wytworzył Starosta Wschowski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-04-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Wschowski
Siedziba Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Telefon 65 540-48-00
E-mail powiat@wschowa.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Kołuda
Data wprowadzenia 2023-04-18 13:25:21