wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 101/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja - umorzenie postępowania
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW i powierzchnią zabudowy do 3,59 ha wraz z niezbędną infrastr. techn. na terenie działki nr 158 w m. Mokre.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy KI.6220.12.11.2019.AF
Dokument wytworzył Burmistrz Głubczyc
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-04-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Głubczycach
Siedziba ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
Telefon (77) 485-30-21
E-mail admin@glubczyce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-04-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Frączkowska-Psiuk
Data wprowadzenia 2023-04-19 07:52:24