wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca usunięcie drzew; Decyzja odmowna usunięcia drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 573 w Zabłociu. Decyzja odmowna wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 567/3 w Zabłociu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat cieszyński
Gmina Strumień
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.235.2022
Dokument wytworzył Burmistrz Strumienia
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-01-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Strumieniu
Siedziba Rynek 4, 43-246 Strumień
Telefon (033) 85-70-142
E-mail sekretariat@um.strumien.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-01-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 165/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paulina Pasierbek
Data wprowadzenia 2023-04-19 11:32:28