wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę sposobu użytkowania.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na produkcujne związane z czyszczeniem elementów stalowych metodą trawienia ul. Zagórska 167A.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy ZBA.73518 - 181/11
Dokument wytworzył Wydział Architektury Starostwa Powiatowego
Data wpływu dokumentu 2011-02-10
Data wydania dokumentu 2011-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 47
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2011-02-18 12:46:35