wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 94/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa placu składowego do magazynowania odpadów nr dz. 395/8
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.2.56.2022
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2022-10-27
Data wydania dokumentu 2023-04-28
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-04-28
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 285/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2023-05-04 09:43:48