wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 77/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 4/2 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 4/2 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Drawsko Pomorskie
Sprawa
Znak sprawy OS-II.613.39.2023.KJ
Dokument wytworzył Starosta Drawski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-05-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2023-05-26 13:02:44