wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 14/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania jego części na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z zewnętrznymi instalacjami infrastruktury technicznej: podziemną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ścieków technologicznych wraz z dwoma separatorami substancji ropopochodnych przy ul. Łąkowej 5 w Sejnach, działka ozn. nr geod. 1557/30 obręb Sejny, jednostka ewidencyjna miasto Sejny.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina Sejny (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy AB.6740.42.2023
Dokument wytworzył Starosta Sejneński
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-05-29
Dokument zatwierdził Starosta Sejneński
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-05-29
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starosta Sejneński
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 516 20 66
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Sosnowska
Data wprowadzenia 2023-05-29 11:00:28