wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 281/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 167/23
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha o trzech pniach rosnącego na działce nr 674 obręb Potęgowo, gm. Potęgowo.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Potęgowo
Sprawa
Znak sprawy ŚR.613.107.2023.V
Dokument wytworzył Martyna Awsiukiewicz
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-05-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Martyna Awsiukiewicz
Data wprowadzenia 2023-05-29 11:03:21