wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 25/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu odmówić zezwolenia u na usunięcie 2 drzew: 1 drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 122 cm i 1 z gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 123 cm, rosnących na terenie dz. nr 1281/6, obręb Góra, gmina Góra, powiat górowski, woj. dolnośląskie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat górowski
Gmina Góra
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.50.2023
Dokument wytworzył Burmistrz Góry
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-05-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Góra
Siedziba ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Telefon 65 544-36-03
E-mail sekretarz@gora.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-29
Uwagi podczas oględzin skorygowane zostały obwody i gatunku drzew.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Ratajczak
Data wprowadzenia 2023-05-29 11:42:10