wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 114/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu zezwolenie na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 54/1 obręb 76, stanowiącej pas drogowy ul. Starowiejskiej w Siedlcach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy GK-ROŚ.6131.79.2023
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-05-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 0257943700
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Bartosz Cielecki
Data wprowadzenia 2023-05-29 12:45:25