wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 59/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca Dodatek do dokumentacjo hydrogeologicznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zatwierdzająca Dodatek do dokumentacjo hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu we Włodzieninie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6531.3.1.2023
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-04-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2023-05-30 10:40:19