wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa drogi publicznej , gminnej nr 103 552 Wołka Dulecka - Pień od km.0 +010 do km.0+600 i od km 0 + 742 do km 3+515 na działce nr 89 w miejscowości Radomyśl Wielki , na działkach nr 1238,1237,281 w miejscowości Partynia , na działce nr 1 w miejscowości Pień , gm. Radomyśl Wielki.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI.II.6733.3.2023
Dokument wytworzył Gmina Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32
Data wpływu dokumentu 2023-04-13
Data wydania dokumentu 2023-05-30
Dokument zatwierdził Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-05-30
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-53
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Dykas
Data wprowadzenia 2023-05-30 11:06:49