wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 43/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Uchwała Rady Gminy Teresin
Zakres przedmiotowy dokumentu Uchwała Nr LXXI/531/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat sochaczewski
Gmina Teresin
Sprawa
Znak sprawy LXXI/531/2023
Dokument wytworzył Rada Gminy Teresin
Data wpływu dokumentu 2023-05-23
Data wydania dokumentu 2023-05-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Teresin
Siedziba ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Telefon 46 86 13 815
E-mail urzad.gminy@teresin.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-06-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 47/2023, 62/2023, 63/2023, 89/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Ochrona Środowiska
Data wprowadzenia 2023-06-06 12:25:16