wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 153/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu MAJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Mroźnej 45 usunięcie drzewa w związku z inwestycją budowy zjazdu do zabudowy wielorodzinnej rosnącego na działce o nr ewid. 767/29 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i będącej w posiadaniu Spółki
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.54.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-04-21
Data wydania dokumentu 2023-06-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-06-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-06-21 11:36:41