wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 163/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa oczyszczalni ścieków nr dz. 27/2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.1.11.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2023-03-28
Data wydania dokumentu 2023-06-27
Dokument zatwierdził Satosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-06-27
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-06-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 92/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2023-06-29 10:28:13