wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 182/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Na wniosek (z dnia 30.03.2023 r. uzupełniony pismem z dnia 14.06.2023 r.) p. Anouara Grati ze spółki Gramar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 22 – pełnomocnika Gminy Ożarowice – udzielono Gminie Ożarowice zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych (na działkach o nr ewid.: 752/5, 743, 744, 770/2, 770/1, 769/2, 762 obręb Ożarowice) w związku z inwestycją przebudowy alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.47.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-03-30
Data wydania dokumentu 2023-07-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-07-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 109/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-07-25 11:12:26