wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 185/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa 6 silosów na granulat nr dz. 156/1.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.1.21.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2023-07-06
Data wydania dokumentu 2023-07-20
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-07-20
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2023-08-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 176/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2023-08-01 09:56:43