wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 269/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1579/62 położonej w Woli przy ul. Górniczej drzew: - wierzba płacząca (170) - robinia akacjowa (130) Decyzja umarza postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku robinia akacjowa w skupisku o powierzchni 10 m2.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.3.70.2022
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Pszczynie Wydział Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-01-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-01-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 268/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Myrczek
Data wprowadzenia 2023-09-11 11:31:05