wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 271/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 251/17 położonej w Czarkowie przy ul. Kolejowej drzew: - lipa drobnolistna (106, 93, 77, 50, 425) - sosna zwyczajna (100, 84, 112, 94, 104, 109, 79, 84, 114, 86, 113, 100, 96, 130, 76)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.3.71.2022
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Pszczynie Wydział Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-11-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-11-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 270/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Myrczek
Data wprowadzenia 2023-09-11 11:35:59