wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 285/2022
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 408 i 2110/406 położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej drzew: - modrzew europejski (140, 120, 135, 180, 150, 190, 105, 125, 165, 120, 135, 115) - żywotnik zachodni (150)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.3.78.2022
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Pszczynie Wydział Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2022-12-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-12-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 284/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Myrczek
Data wprowadzenia 2023-09-11 12:28:35