wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 26/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 371/15, 368/15, 561/56, 1629/56 położone w Pszczynie drzew: - topola kanadyjska (360, 310, 200, 340, 270, 350, 320, 330, 330, 290, 270, 180, 250, 200, 210, 240, 190, 200, 210) Decyzja odmawia wydania zezwolenia na usunięcie drzew: - olsza czarna (173) - topola czarna (560)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.3.5.2023
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Pszczynie Wydział Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-08-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-08-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Myrczek
Data wprowadzenia 2023-09-11 13:13:47