wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 88/2023
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu STW7001F, dz. 2316, Jastkowce
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Pysznica
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył P4 Sp zo o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu 2023-09-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Koper-Kędra
Data wprowadzenia 2023-09-12 10:43:20