wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 438/2023
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 31776 (41776N!) GSL_KEPICE_WARCINO zlokalizowanej w miejscowości Warcino dz. nr 85/2.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kępice
Sprawa
Znak sprawy ŚR.6221.75.2023.III
Dokument wytworzył T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2023-09-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Czupajło
Data wprowadzenia 2023-09-12 11:06:15