wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 211/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 13.06.2023 r. z datą wpływu do Starostwa: 14.06.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1060/6 i 1267/276 (obręb Orzech) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.75.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-06-14
Data wydania dokumentu 2023-09-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 212/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-09-13 09:04:13