wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 210/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2476/158 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród działkowy nr 53 Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wiarus-Sezam” w Tarnowskich Górach)
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.93.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-07-19
Data wydania dokumentu 2023-08-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 209/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-09-13 09:06:34