wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 216/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Sieć kanalizacji sanitarnej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.4.66.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2023-06-13
Data wydania dokumentu 2023-07-26
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-07-26
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 170/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2023-09-13 09:31:21