wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 120/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr 361/1 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr 361/1 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Drawsko Pomorskie
Sprawa
Znak sprawy ROS.6131.1.31.2023.MP
Dokument wytworzył Burmistrz Drawska Pomorskiego
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu 2023-09-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2023-09-13 09:52:10