wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 219/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce o nr ewid. 887/109 obręb Bobrowniki Śl.,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawcy.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył os. fiz.
Data wpływu dokumentu 2023-08-14
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-09-15 08:40:01