wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 104/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
Zakres przedmiotowy dokumentu drzew gat.: świerk pospolity – 2 szt., rosnących na działce o nr ew.; 2053/2, położonej na terenie obrębu ewid.: 0003 - Jastkowice, gmina Pysznica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Pysznica
Sprawa
Znak sprawy ZK.6131.65.2023
Dokument wytworzył Gmina Pysznica
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu 2023-09-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Marut
Data wprowadzenia 2023-09-26 09:48:44