wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 230/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 06.07.2023 r. znak Ś.6131.10.16.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 2287/19, 157/15, 2279/138, 1372/140 (obręb Strzybnica), 5732/28 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
Zakres przedmiotowy dokumentu Sprawa usunięcia drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.90.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-07-07
Data wydania dokumentu 2023-09-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 231/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-09-27 07:41:57