wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 181/2023
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-17"
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-17"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu)
Gmina Nowy Sącz
Sprawa
Znak sprawy ST-II.411.98.2023.ZK
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Data wpływu dokumentu 2023-09-27
Data wydania dokumentu 2023-09-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Nowy Sącz
Siedziba Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon 18 443 53 08
E-mail urzad@nowysacz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Kopczyńska
Data wprowadzenia 2023-09-29 13:45:19