wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 398/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO z 28 września 2023 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujące o przedłużeniu terminu wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata (...)"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGK-II.6220.1.5.2023
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Data wpływu dokumentu 2023-09-28
Data wydania dokumentu 2023-09-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 388/2023, 383/2023, 367/2023, 366/2023, 293/2023, 292/2023, 250/2023, 399/2023, 417/2023, 454/2023, 470/2023, 472/2023, 478/2023, 483/2023, 504/2023, 511/2023, 517/2023, 529/2023, 537/2023, 539/2023, 540/2023, 11/2024, 18/2024, 36/2024, 42/2024, 55/2024, 72/2024, 83/2024, 98/2024, 123/2024, 150/2024, 180/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Milena Sarnecka
Data wprowadzenia 2023-10-02 10:11:35