wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 399/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak:NNZ.9011.2.48.1.2023 z 28 września 2023 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu informujące o podtrzymaniu opinii znak: NNZ.9022.12.49.1.2023 z 12 lipca 2023 r. dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa magazynów biomasy" przy ul. Fabrycznej w Inowrocławiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGK-II.6220.1.5.2023
Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
Data wpływu dokumentu 2023-09-28
Data wydania dokumentu 2023-09-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 398/2023, 390/2023, 389/2023, 378/2023, 372/2023, 371/2023, 370/2023, 298/2023, 283/2023, 280/2023, 276/2023, 237/2023, 232/2023, 227/2023, 223/2023, 220/2023, 193/2023, 192/2023, 174/2023, 146/2023, 417/2023, 421/2023, 467/2023, 490/2023, 492/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Milena Sarnecka
Data wprowadzenia 2023-10-02 10:17:09