wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 42/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew z dz. nr 186 w ob. ew. Michnowce, gm. Krasnopol.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina Krasnopol
Sprawa
Znak sprawy OŚRL.613.21.2023
Dokument wytworzył Wójt Gminy Krasnopol
Data wpływu dokumentu 2023-09-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 516 20 66
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 47/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariusz Nowel
Data wprowadzenia 2023-10-02 11:30:43