wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 57/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew na nieruchomości o nr geod. 201/15 przy ul. Kilińskiego 68 w Bielsku Podlaskim
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Bielsk Podlaski (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył osoba fizyczna
Data wpływu dokumentu 2023-09-29
Data wydania dokumentu 2023-09-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85-731 8188
E-mail um@bielsk-podlaski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 65/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Kondraciuk
Data wprowadzenia 2023-10-02 13:18:44