wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 58/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w pasie drogowym ul. Wschodniej i 1 drzewa w pasie drogowym ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Bielsk Podlaski (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy Gk.6131.82.2023
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Data wpływu dokumentu 2023-10-02
Data wydania dokumentu 2023-10-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85-731 8188
E-mail um@bielsk-podlaski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Kondraciuk
Data wprowadzenia 2023-10-02 13:21:21