wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Zakres przedmiotowy dokumentu budowie budynku magazynowo - usługowo – produkcyjnego z zapleczem socjalno – biurowym, portierni, pompowni i zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową, studni o wydajności powyżej 10m3/h, stacji uzdatniania wody, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, stacji transformatorowej, zbiorników na gaz płynny wraz z instalacją gazową, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rozbiórka, przebudowa i budowa sieci drenarskiej na dz. ew. 174/1 obręb 0020 Wypędy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.7.2023.AD
Dokument wytworzył APM Logistyka I Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2023-09-14
Data wydania dokumentu 2023-09-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/2023, 56/2023, 75/2023, 8/2024, 29/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Domańska
Data wprowadzenia 2023-10-02 15:27:03