wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 115/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Zakres przedmiotowy dokumentu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat olkuski
Gmina Klucze
Sprawa
Znak sprawy GPK.6220.5.2020
Dokument wytworzył Urząd Gminy Klucze
Data wpływu dokumentu 2023-09-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Klucze
Siedziba ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
Telefon 32 642-85-08
E-mail klucze@gmina-klucze.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/2020, 51/2020, 67/2020, 1/2021, 55/2021, 56/2021, 70/2021, 90/2021, 145/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Mól-Klichowska
Data wprowadzenia 2023-10-02 15:31:19