wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 66/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie z dnia 14.09.2023r. znak WOOŚ-I.4220.1056.2023.JC.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
Zakres przedmiotowy dokumentu rozbudowie drogi gminnej nr 310612W ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn, pow. Pruszków” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 158/22, 158/21, 158/20, 158/19, 33/5, 184/3, 58/1, 58/2, 33/4, 31/24, 31/25, 31/9, 31/36, 31/22, 31/16, 30/13, 30/2, 30/3, 29/1, 183, 213/10, 213/12, 213/2, 184/6, 29/2, 213/14, 49/7, 213/15, 49/8, 28/60, 28/8, 28/48, 49/10, 213/9, 213/8, 28/6, 46/8, 46/4, 46/9, 46/12, 28/35, 28/11, 27/3, 184/4, 182/1, 46/7, 182/2, 35/8, 35/9, 35/7, 35/5, 184/5, 181/19, 185/2, 31/21, 28/47, 28/5, 28/34, 28/33, 213/3 z obr. 142106_2.0005 Falenty Nowe, gm. Raszyn oraz 765/54, 765/58, 696/4, 697/4, 624/8, 624/3, 624/7, 622/2, 621/2, 583/2, 580/18, 623/2, 696/3, 581/11, 697/3, 695/2, 695/1, 625/2, 624/6, 583/1, 582/2, 624/5, 582/3, 582/6, 582/7, 581/3, 581/2, 552, 582/5, 625/1, 626/1, 625/3, 626/2, 627, 628, 453/2, 580/2, 317/1, 318/3, 579/18 z obr. 142106_2.0007 Jaworowa, gm. Raszyn
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.5.2023.AD
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wpływu dokumentu 2023-09-14
Data wydania dokumentu 2023-09-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 48/2023, 51/2023, 68/2023, 144/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Domańska
Data wprowadzenia 2023-10-02 15:49:35