wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 67/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie z dnia 13.09.2023r. znak WOOŚ-I.4220.608.2023.ML.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
Zakres przedmiotowy dokumentu budowie zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym portiernią, pompownią p.poż, zbiornikiem p.poż, zbiornikiem retencyjnym, drogami i parkingami przy ul. Kinetycznej w Dawidach na części działki nr 101/5, obręb 0001 Dawidy, oraz na działkach nr 105/3, 109, 116,117, 118, 119, 120/14, 120/8, 120/11, 126/1, 128/1, 129/1, 134/1, 133, 134/2, 134/3, 138/3, 139/1, 140/1, 141/4, 141/7, 144/1, 149/1, 154/1, 159/1, obręb 0001 Dawidy, gm. Raszyn
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.2.2023.AD
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wpływu dokumentu 2023-09-14
Data wydania dokumentu 2023-09-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/2023, 31/2023, 37/2023, 45/2023, 46/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Domańska
Data wprowadzenia 2023-10-02 16:06:45