wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 115/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
Zakres przedmiotowy dokumentu gat.: wiśnia ptasia – 1 szt., topola osika -2 szt., modrzew europejski - 1 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., czeremcha zwyczajna – 2 szt., rosnących na działce o nr ew.: 366 obręb ew.: Goliszowiec, gmina Zaklików.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Zaklików
Sprawa
Znak sprawy INP.6131.174.2023
Dokument wytworzył Gmina Zaklików
Data wpływu dokumentu 2023-09-28
Data wydania dokumentu 2023-09-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Marut
Data wprowadzenia 2023-10-03 10:24:31