wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 166/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca
Zakres przedmiotowy dokumentu Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 3 drzew - brzoza brodawkowata o obwodzie pni odpowiednio 154, 164 i 130 cm - rosnących na terenie dz. nr 1 KM 7 przy ul. Malczewskiego, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy KZ.6131.305.2023.MC
Dokument wytworzył Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
Data wpływu dokumentu 2023-09-28
Data wydania dokumentu 2023-09-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasta Sopotu, Biuro Konserwatora Zabytków
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-91
E-mail ums@sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Jasek
Data wprowadzenia 2023-10-03 11:15:52