wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 169/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja sprzeciw
Zakres przedmiotowy dokumentu wobec zgłoszenia przez Wspólnotę Mieszkaniową 3 Maja 1 w Sopocie, zamiaru usunięcia 1 drzewa - jabłoń sp. - rosnącego na terenie posesji przy ul. 3 Maja 1, dz. nr 123/3 KM 33.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy KZ.6131.313.2023.MC
Dokument wytworzył Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
Data wpływu dokumentu 2023-09-29
Data wydania dokumentu 2023-09-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasta Sopotu, Biuro Konserwatora Zabytków
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-91
E-mail ums@sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Jasek
Data wprowadzenia 2023-10-03 11:49:04