wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 256/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie działek w Krasnym Polu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy KI.6220.10.2023.AF
Dokument wytworzył PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2023-09-19
Data wydania dokumentu 2023-09-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Głubczycach
Siedziba ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
Telefon (77) 485-30-21
E-mail admin@glubczyce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 257/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Frączkowska-Psiuk
Data wprowadzenia 2023-10-03 13:21:08