wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie Wójta Gminy Kobylnica o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek nr 71/2, 112/1, 118/5, 114/1 w obrębi Lulemino, gm. Kobylnica oraz działek nr 49/12, 73/19, 156, 69/86, 155/2, 64/20, 73/20 w obrębie ewidencyjny Płaszewo, gm. Kobylnica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6220.35.2022.PE18
Dokument wytworzył Agnieszka Szubert
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Wójt Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Szubert
Data wprowadzenia 2023-10-03 15:15:49