wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 41/2023
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zawiadomienie- obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 12.09.2023 roku do Wójta Gminy Kobylnica wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia .
Zakres przedmiotowy dokumentu „Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek nr 71/2, 112/1, 118/5, 114/1 w obrębi Lulemino, gm. Kobylnica oraz działek nr 49/12, 73/19, 156, 69/86, 155/2, 64/20, 73/20 w obrębie ewidencyjny Płaszewo, gm. Kobylnica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6220.35.2022.PE20
Dokument wytworzył Agnieszka Szubert
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Szubert
Data wprowadzenia 2023-10-04 09:10:01