wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 401/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-IV.720.15.2023 z 26 września 2023 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-IV.720.15.2023 z 26 września 2023 r. informujące o zmianie terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGK-II.6220.1.3.2023
Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Data wpływu dokumentu 2023-09-28
Data wydania dokumentu 2023-09-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 395/2023, 386/2023, 385/2023, 360/2023, 357/2023, 355/2023, 354/2023, 346/2023, 284/2023, 279/2023, 256/2023, 255/2023, 251/2023, 241/2023, 238/2023, 230/2023, 221/2023, 202/2023, 188/2023, 182/2023, 172/2023, 171/2023, 170/2023, 156/2023, 145/2023, 133/2023, 132/2023, 131/2023, 129/2023, 128/2023, 127/2023, 126/2023, 115/2023, 106/2023, 97/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Milena Sarnecka
Data wprowadzenia 2023-10-04 09:15:37