wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 402/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.61.1.2023 z 26 września 2023 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.61.1.2023 z 26 września 2023 r. do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na działce ewid. 28/62 obręb Inowrocław"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGK-II.6220.1.9.2023
Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
Data wpływu dokumentu 2023-09-29
Data wydania dokumentu 2023-09-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 375/2023, 351/2023, 350/2023, 349/2023, 291/2023, 229/2023, 228/2023, 418/2023, 419/2023, 426/2023, 427/2023, 463/2023, 464/2023, 465/2023, 479/2023, 480/2023, 486/2023, 489/2023, 524/2023, 525/2023, 531/2023, 17/2024, 28/2024, 43/2024, 49/2024, 99/2024, 101/2024, 108/2024, 136/2024, 139/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Milena Sarnecka
Data wprowadzenia 2023-10-04 09:22:55